AppèlEpisode 2
De Vrijzinnig-Democratisch Bond
1x
De Vrijzinnig-Democratisch Bond
By Mr. Hans van Mierlo Stichting • View the Website

De Vrijzinnig-Democratische Bond was een partij uit de eerste helft van de twintigste eeuw. Progressief, vooruitstrevend, en volgens sommigen een vroege voorloper van het huidige D66. Wat kunnen we leren van deze club van democratische vernieuwers en wat is dan precies hun waarde voor ons, vandaag?

Aan tafel:

Meine Henk Klijnsma. Gepromoveerd op het vuistdikke proefschrift Om de democratie. De geschiedenis van de Vrijzinnig-Democratische Bond 1901-1946 en in het dagelijks leven werkzaam op het ministerie van Binnenlandse Zaken.

En Dick Pels, voorheen hoofd van de links-liberale denktank de Waterland Stichting en ook oud-directeur van De Helling, het wetenschappelijk bureau van GroenLinks.

Interviewer: Coen Brummer, directeur Van Mierlo Stichting

Broadcast by