Bærekraft i bygg og by

Bærekraftig boligutvikling inneholder ofte delingskonsepter. Det kommer flere og flere prosjekter med ulike grad og ulike konsepter for deling tilknyttet bolig. Hvordan oppleves dette for boligutvikleren?

What is Bærekraft i bygg og by?

Bærekraftige bygninger er en podcast der jeg, Anne Sofie Bjelland ved Institutt for Byggfag ved Høgskolen på Vestlandet, snakker med ulike fagfolk som jobber med ulike tema som bringer oss nærmere bærekraftig byggeri. Ny episode hver uke. Produsert av HVL Medielab.