מלחמות היהודים" עם ירון לונדון"

מי הם הלל ושמאי ועל המחלוקות ביניהם בתקופת השליטה הרומאית בארץ ישראל.
ירון לונדון בריאיון עם פרופ' ישי רוזן-צבי, ראש המחלקה לפילוסופיה יהודית באוניברסיטת תל אביב ועמית מחקר במכון הרטמן

Show Notes

מי הם הלל ושמאי? על המחלוקות ביניהם בתקופת השליטה הרומאית בארץ ישראל.
ירון לונדון בריאיון עם פרופ' ישי רוזן-צבי, ראש המחלקה לפילוסופיה יהודית באוניברסיטת תל אביב ועמית מחקר במכון הרטמן

What is מלחמות היהודים" עם ירון לונדון"?

מלחמות היהודים עם ירון לונדון