Hälso- och sjukvårdspodden

Med en bakgrund från många delar av hälso- och sjukvårdssystemet pratar vi både om Fredriks nuvarande jobb på Deloitte men också vad han tar med sig från Thailand, från arbetet med EHDS på Socialstyrelsen, om att driva innovation på Karolinska och en hel massa annat. 

What is Hälso- och sjukvårdspodden?

Med patientens behov i fokus och ett starkt internationellt perspektiv vill Forum för Health Policy genom podden stärka analysen av hälsopolitiken i Sverige och bidra till nya tankar och bistå beslutsfattare och politiker med kunskap och möjliga policy- och handlingsalternativ.