Bærekraft i bygg og by

I mars åpnet Sirkulær Ressurssentral på Økern i Oslo. Hva er bakgrunnen for prosjektet, hvordan er det organisert og hvordan går det et par uker etter åpning? Jeg har snakket med styreleder i sirkulær ressurssentral Aasmund Bunkholt.

What is Bærekraft i bygg og by?

Bærekraftige bygninger er en podcast der jeg, Anne Sofie Bjelland ved Institutt for Byggfag ved Høgskolen på Vestlandet, snakker med ulike fagfolk som jobber med ulike tema som bringer oss nærmere bærekraftig byggeri. Ny episode hver uke. Produsert av HVL Medielab.