Katolsk podkast | St Rita Radio | EWTN Norge

Preken av p. Ole Martin Stamnestrø holdt Seljumannamesse 2023
Lyd og regi: Pål Johannes Nes

What is Katolsk podkast | St Rita Radio | EWTN Norge?

En podkast fra EWTN Norge. Her finner du prekener, tidebønner og alle podkaster fra EWTN Norge og St Rita Radio. Følg oss på nettsiden www.ewtn.no eller www.katolskpodkast.no.