Livsmestring

Konflikter er einkvar situasjon der vi har forskjellig oppfatning og meining. Ingen kjem utenom konflikter og konflikt er heller ikkje eit sjukdomsteikn. Jern slipes med jern står det i bibelen. 
 Konflikter finn vi i alle relasjoner – tidlig oppdagelse og sunn håndtering er det viktigaste sier Kjell Aanensen. Han har mange tiår bak seg som sjelesørger og foredragsholder om nettopp desse type tema. Anne Birgitte Lillebø Bøe snakkar med han. 

What is Livsmestring?

Serien «Livsmestring» handler om det å leve sammen. Det være seg i par, i familie og med venner. Kjell Aanensen er en erfaren diakon, kursholder og samtalepartner som i årtier har jobbet med emnene som vi tar opp i denne serien. Anne Birgitte Lillebø Bøe samtaler med han og han deler av sin kunnskap og erfaring.