Sepidar Va Viz| پادکست سپیدار و ویز

تو این قسمت در مورد چند موضوع خیلی مهم می‌شنوید. این که چطور من با یک غریبه ملاقات کردم و چی شد که غریبه، مهمون خونه ما شد. همه چیز از باغچه خونه ما و چراغ حیاط شروع شد.
در ادامه خواهید شنید که چرا مامانم ناچار شد در مورد رادیو با من و ویززز صحبت کنه و توضیح بده که رادیو چی هست، از کجا اومده، چه کاربردهایی داره، چرا خودش عاشق پادکست‌هاست و چه روزی به عنوان روز جهانی رادیو ثبت شده است.

Show Notes

تو این قسمت در مورد چند موضوع خیلی مهم می‌شنوید. این که چطور من با یک غریبه ملاقات کردم و چی شد که غریبه، مهمون خونه ما شد. همه چیز از باغچه خونه ما و چراغ حیاط شروع شد. در ادامه خواهید شنید که چرا مامانم ناچار شد در مورد رادیو با من و ویززز صحبت کنه و توضیح بده که رادیو چی هست، از کجا اومده، چه کاربردهایی داره، چرا خودش عاشق پادکست‌هاست و چه روزی به عنوان روز جهانی رادیو ثبت شده است.

What is Sepidar Va Viz| پادکست سپیدار و ویز?

سلام بچّه‌ها
من سپیدار هستم. این برنامه‌ی ماست. من، مامانم و دوست جدیدم، ویززز. هفته ای یک بار، پنج شنبه ها، از خودمون، زندگی‌مون و فکر‌ها‌مون براتون تعریف می‌کنیم. من و مامانم و ویززز عاشق این هستیم که شماها باهامون در ارتباط باشید. چرا؟ چون این‌طوری می‌تونیم با هم دوست بشیم و چی بهتر از پیدا کردن دوستان جدید؟!