Karmels hage på St Rita Radio

{{ show.title }}Trailer Bonus Episode {{ selectedEpisode.number }}
{{ selectedEpisode.title }}
|
{{ selectedEpisode.title }}
By {{ selectedEpisode.author }}
Broadcast by

Karmels hage episode 35

Show Notes

«Men Herre, du er jo barmhjertighetens Gud, vis derfor din barmhjertighet mot denne stakkars synderinne, denne lille mark som drister seg til så mye for ditt åsyn! Se min Gud til mine ønsker og på de tårer som følger med min bønn og glem mine gjerninger for barmhjertighetens skyld. Ha medlidenhet med så mange sjeler som går fortapt! Stå din Kirke bi! Tillat ikke, Herre, flere herjinger innen kristenheten og la ditt lys spre dette mørket.»

Teresa av Avila: Fullkommenhetens vei, 3.9.

Litteratur:

Teresa av Avila: Boken om mitt liv, (Aschehoug 2003)

Teresa av Avila: Den indre borgen (Efrem forlag 2018)

Teresa av Avila: Brev i urval. (Karmeliterna, 1982)

Teresa av Avila: Betraktelser över Guds Kärlek. (Karmeliterna 2011)

Teresa av Avila: Teresa av Avila: Fullkomlighetens väg, (Karmeliterna 1990)

Teresa av Avila: Klosterstiftelsenrna, (Karmeliterna 1985.)

Jomfru Maria pyntet til fest i Avila 2017.

Foto: Anne Samuelsen

What is Karmels hage på St Rita Radio?

En serie på St Rita Radio til inspirasjon for en dypere tro og vennskap med Jesus Kristus gjennom Karmelittordenens spiritualitet og helgener.

Ved Anne Samuelsen, legkarmelitt og opplæringsleder i Karmels sekularorden i Norge.

Karmels hage sendes på www.StRitaRadio.no kl 1730 på torsdager etterfulgt av den hellige messen eller på podkast når det passer deg.

St Rita Radio blir drevet som et frivillig prosjekt. Vi er veldig takknemlige for alle som støtter radioen økonomisk. Om du ønsker å støtte St Rita Radio økonomisk kan det gjøres på Vipps 650212 eller konto kontonummer 3905.10.86949.