Livsmestring

Følelsen sinne beriker vårt liv og er nyttig og viktig, men det kan også misbrukast.  
Vi kan bli sinte med god grunn – og uttrykke det rasjonelt, eller blåse det ut. Det går uansett ikkje an å feie det under teppet og håpe at det forsvinn. Sunn håndtering er viktig - og det skal vi lære av Kjell Aanensen i denne delen av serien Livsmestring. 

What is Livsmestring?

Serien «Livsmestring» handler om det å leve sammen. Det være seg i par, i familie og med venner. Kjell Aanensen er en erfaren diakon, kursholder og samtalepartner som i årtier har jobbet med emnene som vi tar opp i denne serien. Anne Birgitte Lillebø Bøe samtaler med han og han deler av sin kunnskap og erfaring.