מלחמות היהודים" עם ירון לונדון"

בפרק נעסוק במחלוקת בין רוב היהודים המתגוררים בארצות הברית השייכים לזרם הרפורמי והקונסרבטיבי לבין היהודים האורתודוקסים בארץ ישראל. נעסוק בשאלה מהי אורתודוקסיה ומהי רפורמה? איך התפתחו הזרמים השונים ומה היחסים בין היהודים בארץ לאלה החיים בגולה האמריקאית.

Show Notes

בפרק נעסוק במחלוקת בין רוב היהודים המתגוררים בארצות הברית השייכים לזרם הרפורמי והקונסרבטיבי לבין היהודים האורתודוקסים בארץ ישראל. נעסוק בשאלה מהי אורתודוקסיה ומהי רפורמה? איך התפתחו הזרמים השונים ומה היחסים בין היהודים בארץ לאלה החיים בגולה האמריקאית.
ירון לונדון בראיון עם פרופסור קימי קפלן- היסטוריון ופרופסור במחלקה לתולדות ישראל ויהדות בת זמננו באוניברסיטת בר אילן

What is מלחמות היהודים" עם ירון לונדון"?

מלחמות היהודים עם ירון לונדון