Bærekraft i bygg og by

Ventilasjon er et viktig fag for å sikre bygg som fungerer, hvor ligger forskningsfronten i ventilasjonsfaget? Hvordan ser gjenbruk av konstruksjoner ut med ventilasjonsbriller på og kan vi snart kjøpe inneklima som en tjeneste? Jeg har snakket med Mads Mysen, fagdirektør i GK inneklima.

What is Bærekraft i bygg og by?

Bærekraftige bygninger er en podcast der jeg, Anne Sofie Bjelland ved Institutt for Byggfag ved Høgskolen på Vestlandet, snakker med ulike fagfolk som jobber med ulike tema som bringer oss nærmere bærekraftig byggeri. Ny episode hver uke. Produsert av HVL Medielab.