Parempaa järjestövaikuttamista -podcast

”Vaikuttamistyö tarvitsee tuekseen vaikuttamistyön strategian. Se ei ole pikajuoksua vaan marathon.” Näin kuuluu Esa Iivosen viesti. Iivonen tietää mistä puhuu. Hän on ollut tekemässä vaikuttamistyötä yli kaksikymmentä vuotta erilaisissa rooleissa ja nähnyt miten vaikuttamistyötä tehdään onnistuneesti niin valtakunnallisesti kuin kuntatasollakin. Nykyisen hän toimii Mannerheimin lastensuojeluliiton MLL:n lapsi- ja perhepolitiikan johtavana asiantuntijana.

Jaksossa keskustellaan mm. siitä, mitä vaikuttamistyön strategian tulisi sisältää, miksi päämäärät ja keinot menevät usein sekaisin ja miten tavoitteita tulisi mitata? Samalla kuullaan miten MLL:ssä tehtiin poikkeuksellisen osallistavasti uusi strategia.

Iivosta on strategioista keskusteluttamassa strategiavalmentaja Petri Toikkanen.

What is Parempaa järjestövaikuttamista -podcast?

Mikä on suomalaisten kansalaisjärjestöjen rooli ja tulevaisuus vaikuttamistyön kentällä? Miten järjestöt voivat saada paremmin äänensä kuuluviin 2020-luvun yhteiskunnassa? Mikrofonin äärelle on pyydetty Suomen parhaita vaikuttamistyön asiantuntijoita ja kovia tekijöitä. Podcast on tribuutti suomalaiselle järjestökentälle ja samalla 30-vuotiaalle Vihreälle sivistysliitolle.

Podcast-sarja koostuu kymmenestä jaksosta. Ole kuulolla ja vinkkaa myös kaverille!