Karmels hage på St Rita Radio

I dag leser vi fra boken «Fader – I dine hender» skrevet av Broder Wilfrid Stinissen.

Han sier selv om denne boken at det er «den beste og viktigste jeg har skrevet. Jeg betrakter boken som et sammendrag av alt jeg har å si – som et slags testamente.» 

Boken leses i sin helhet med tillatelse fra Lunde forlag. 

Creators & Guests

Host
Anne Smauelsen
Anne Samuelsen lager den ukentlige podcasten Karmels hage. Hun ble tatt opp i Kirkens fulle fellesskap i 1999, avla endelig løfte i 2012 som Sekularkarmelitt, er opplæringsleder i Karmels sekularorden i Norge, og har vært redaktør for Sekularkarmelittenes tidsskrift: Ved Elias kilde siden 2014. Anne er utdannet ved UiB som cand.polit. med fagene sosialantropologi, sammenliknende politikk og hovedfag i historie. Hun er ansatt deltid i St Paul menighet, og er også skribent og forfatter. Hun har utgitt to diktbøker og arbeider for tiden med en bok om Karmels spiritualitet med tittelen Karmels hage, som kommer på St Olav forlag.
Editor
Pål Johannes Nes
Pål Johannes Nes er ansvarlig redaktør for EWTN Norge og St Rita Radio. Han er medlem av Norsk redaktørforening.

What is Karmels hage på St Rita Radio?

En serie på St Rita Radio til inspirasjon for en dypere tro og vennskap med Jesus Kristus gjennom Karmelittordenens spiritualitet og helgener.

Ved Anne Samuelsen, legkarmelitt og opplæringsleder i Karmels sekularorden i Norge.

EWTN Norge drives av en stor gruppe dedikerte frivillige og finansieres utelukkende av bidrag fra våre lesere, lyttere og seere. Din støtte er avgjørende for at vi kan fortsette å spre evangeliet til enda flere mennesker i Norge. Takk til alle som bidrar med å hjelpe oss å spre troen i Norge.