אמונה בעידן הספק

התנהלות הגילוי המדעי, והנכונות להתייחס למציאות כקריטריון

Show Notes

פרק זה דן בעלייתו של המדע ונכונותו להתייחס למציאות כקריטריון לאמת ביחס למציאות (ולא רק לסמכות מורשת מאבות ונחלתן של דמויות כריזמטיות) הפרק מביא מספר דוגמאות לגילויים מדעיים ולהתגבשותן של דוגמות ודן במקומו של היחיד מול ידע המקבל את סמכותו מהסכמת הרוב.

ניתן להזמין עותק מודפס או אלקטרוני (PDF) של הספר "אמונה בעידן הספק" אצל רינה פלד 0547-363005

What is אמונה בעידן הספק?

תוכן הסדרה: קרדולוגיה של המציאות: צורתה ותכניה של אמונה. אמיתות קאנוניות מול אמיתות חלקיות המגששת אחרי הבנה. המבנה התודעתי של האמונה, ליפופה של המציאות בתודעה ובורותו המהותית של היחיד הארוג וספון בתודעתם של אחרים כפי שזו משתקפת בתודעתו. סדרה זו בוחנת את האמונה מכל צדדיה וסוקרת את ברירות המחדל של האמונה בעידן הספק.
ניתן להזמין עותק מודפס או אלקטרוני של הספר "אמונה בעידן הספק" אצל רינה פלד 0547-363005