Flow Akatemia

Istuimme alas pitkän linjan luovan ammattilaisen, innovaattorin, työelämän humanisoijan ja yrittäjä Brando Louhivaaran kanssa keskustelemaan virtaavasta luovuudesta. Keskustelun aikana luovuutta tarkastellaan laajasti niin ihmisyyden, yksilön kuin työelämän organisaatioidenkin näkökulmista niitä toisistaan kuitenkaan erottamatta. Keskeisiä teemoja ovat luovuutta edistävän kulttuurin rakentaminen, sattuma, luovuuden suunnan merkitys, psykologinen turvallisuus, kohtaava dialogi ja se kuinka olennaista on jalkautua kartoilta maastoon.
Jakson sivut: www.flow-akatemia.fi/podcast/brando-louhivaara-luovan-ihmisen-flow
Shownotes:
[01:00] Brandon matka tähän päivään[14:00] Mitä oppeja graffitimaalaus on jättänyt?[21:00] Mitä luovuus merkitsee?[29:00] Sattuman merkitys ja laatikoinnin vaikeudesta[40:00] Mitä Kollabolla tekee?[44:00] Luovuutta tukevasta kulttuurista[51:00] Onnellisuuden vaikutus tuottavuuteen[58:00] Psykologisen turvallisuuden ja yhteistyön merkityksestä[77:00] Miten veden läsnäolo tukee luovuutta[82:00] Bradon hypnotisointikokemus[88:00] Humanisaatio organisaatioissa[101:00] Suunnan merkityksestä luovuudessa[114:00] Rajat luovuudessa[125:00] Double diamond malli[133:00]Kenen kanssa haluaisit kokeilla flow'ta?

What is Flow Akatemia?

Podcast, joka keskittyy jakamaan moninäkökulmaisesti ajatuksia ja oppeja flow-tilasta ja viisaasta työstä.