Fund Seminar's Podcast

Aleen voor professionele beleggers

Deze Fund Seminar podcast verwelkomt Erik van de Weele, Office Head and Head of Wholesale Business Development Benelux at Allianz Global Investors. Erik is in gesprek met Jan Jaap Omvlee over China Equities & A-Shares.

 
Aan beleggingen zijn risico’s verbonden. Beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen in waarde stijgen en dalen. Beleggers krijgen mogelijk hun inleg niet volledig terug. Allianz China A-Shares is een subfonds van Allianz Global Investors Fund SICAV, een open-end beleggingsmaatschappij met variabel aandelenkapitaal, opgericht naar Luxemburgs recht. Bij de Aandelenklassen van het Subfonds die niet in de basisvaluta luiden, kan de waarde van de participaties/aandelen aan een aanzienlijk hogere volatiliteit onderhevig zijn. De volatiliteit van andere Aandelenklassen kan anders zijn. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggingsfondsen zijn mogelijk niet in alle rechtsgebieden en voor alle categorieën beleggers beschikbaar. Voor een gratis exemplaar van het prospectus, de oprichtingsdocumenten, dagelijkse fondskoersen, essentiële beleggersinformatie en de meest recente (half)jaarverslagen kunt u contact opnemen met de beheermaatschappij op het hieronder aangegeven adres of met regulatory.allianzgi.com. Wij adviseren u deze documenten zorgvuldig door te lezen voordat u gaat beleggen: alleen deze documenten zijn bindend. Dit is een marketinguiting die is uitgegeven door Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.com, een in Duitsland opgerichte vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd aan de Bockenheimer Landstrasse 42-22, D-60323 Frankfurt/Main, Duitsland, die staat ingeschreven bij de lokale rechtbank in Frankfurt/Main onder nummer HRB 9340 en die is goedgekeurd door en onder toezicht staat van het Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de). De Samenvatting van de rechten van beleggers is beschikbaar in het Engels, Frans, Duits, Italiaans en Spaans op https://regulatory.allianzgi.com/en/investors-rights.
Allianz Global Investors GmbH heeft een vestiging in Nederland (Allianz Global Investors GmbH, Netherlands Branch) die onderworpen is aan beperkte regelgeving van de Autoriteit Financiële Markten (www.afm.nl).

Voor meer van Fund Seminar:
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/fundseminar/
Website: https://fundseminar.nl/
 


What is Fund Seminar's Podcast?

De wekelijkse podcast van Fund Seminar over alles wat interessant is voor zelfstandige vermogensbeheerders, private bankers en financial planners. Met onderwerpen zoals actief, passief en factorbeleggen, ESG, fondsen versus aandelen/obligaties, wet- en regelgeving, wealth transfer, BigTechs en exotische beleggingen. Fund Seminar podcast informeert, inspireert en amuseert.