St Rita Radio

Hver dag i fastetiden leser Hæge en tekst fra bibelen som er tilpasset fasten.
Tekstene er hentet fra Bibelen utgitt av Det Norske bibelselskap (www.bibelen.no) 

What is St Rita Radio?

Bønn, katekese og messe på norsk.
Du finner oss på www.stritaradio.no