Andakter, Bibeltimer og Taler fra pTro

Hjem til Far, har Johnny Vågen som tittel på søndagens tale ut fra Lukasevangeliet kap 15. Det handler om en far og hans to sønner.

Show Notes

Hjem til Far,  har Johnny Vågen som tittel på søndagens tale ut fra Lukasevangeliet kap 15. Det handler om en far og hans to sønner. 

What is Andakter, Bibeltimer og Taler fra pTro?

Din kristne radiokanal