Politisk kultur

Innlegget til Stortingsrepresentant Seher Aydar (Rødt) på seminaret "Autonomi kontra omsorg? Om dilemmaer i psykiatripolitikken". Fra Litteraturhuset i Oslo, 9. desember 2023

What is Politisk kultur?

Intervjuer, diskusjoner og åpne seminarer fra forskergruppen "Politisk kultur" ved Universitetet i Sørøst-Norge. En politisk kultur utgjøres av det sett av holdninger, forestillinger og symboler som knytter seg til politisk makt. https://www.usn.no/forskning/forskningsgrupper-og-senter/humanistiske-fag/politisk-kultur/