Bærekraft i bygg og by

Når kraftproduksjonen skal i større grad skje på fornybare energikilder er det en teknologi som er spesielt egnet for det bygde miljø. Solenergi! Hva er status og potensial for solenergi i Norge? Jeg har snakket med energirådgiver Ranvei Dahl Isaksen i Cowi.

What is Bærekraft i bygg og by?

Bærekraftige bygninger er en podcast der jeg, Anne Sofie Bjelland ved Institutt for Byggfag ved Høgskolen på Vestlandet, snakker med ulike fagfolk som jobber med ulike tema som bringer oss nærmere bærekraftig byggeri. Ny episode hver uke. Produsert av HVL Medielab.