Khabar Khush خبر خوش

میزمکاشفه فصل چهارم - نیما علیزاده و روبرت آسریان - اثبات خدا بودن عیسی در انجیل متیبرنامه هفتگی پادکست خبر خوش
شنبه: تحقق پیشگوی های عهد عتیق که در مورد عیسی مسیح است 
یک شنبه: موعظه یا درسی از دیگر معلمین 
دوشنبه: فصلی از کتاب جان پایپر 
سه شنبه: سرود پرستشی
چهار شنبه: 
پنج شنبه: فصلی از کتاب جان پایپر
جمعه: 

What is Khabar Khush خبر خوش ?

در سری جدید پادکست های خبر خودش تلاش ما این خواهد بود تا موضوعات مهم ایمان مسیحی را برسی کنیم و راهی باشیم برای شما عزیزان تا در ایمان خود رشد کرده و ثمر بیاورید و ارزوی ما این است که آن عده از عزیزانی که هنوز خداوند را به عنوان منجی و نجات دهنده خود قبول نکرده اند قبول کنند و به مسیح عیسی ایمان آورند و زندگی خود را به او بدهند.