İstanbul Ansiklopedisi

Konuğumuz Nedret Kuran Burçoğlu ile İbrahim Müteferrika ve matbaasını konuşuyoruz.

What is İstanbul Ansiklopedisi?

İnsanlar, olaylar, mekânlar, gelenekler ve ihtiyaçlar üzerinden şehrin tarihinden sayfalar... (Hazırlayan ve sunanlar: Cem Erciyes, Kansu Şarman)