ESSB podcast | Meeting the Future Society

Tijdens de Corona-lockdown in maart 2020 ontstonden in Rotterdam tal van initiatieven om medeburgers door de crisis te helpen. Deze initiatieven hebben grote maatschappelijke meerwaarde. Hoe komen deze initiatieven tot stand, en hoe ondersteun je ze het beste?

Om wat voor soort initiatieven gaat het? Denk aan het bezorgen van maaltijden aan ouderen, het regelen van laptops voor schoolkinderen, maatjesprojecten of het organiseren van een alternatieve kunsttentoonstelling. Deze initiatieven hebben grote maatschappelijke meerwaarde: ze laten veerkracht en solidariteit zien tussen bewoners, ondernemers, fondsen, ambtenaren en bedrijven in de stad. Maar hoe komen deze initiatieven tot stand? En hoe ondersteun je ze het beste? Hoe hou je de positieve energie vast, zodat er uit deze initiatieven duurzame maatschappelijke coalities kunnen ontstaan?
Een gesprek tussen onderzoekers Beitske Boonstra en Sophie Claessens (Erasmus School of Social and Behavioural Sciences) en Ruud Bakker (directeur Maatschappelijke Ontwikkeling gemeente Rotterdam). De podcast is mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van ZonMw Wetenschap voor de Praktijk en Kenniswerkplaats Leefbare Wijken.

What is ESSB podcast | Meeting the Future Society?

Bij de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB) wordt veel onderzoek gedaan naar maatschappelijke en gedragswetenschappelijke vraagstukken. Door middel van deze podcast serie maken we deze kennis toegankelijk voor geïnteresseerde burgers, bestuurders, professionals, studenten en collega onderzoekers. Meeting the Future Society.
De diversiteit van de faculteit reflecteert zich in de varieteit aan onderwerpen die op deze podcast serie te vinden is.
[incl DPECS Podcast serie met verhalen over wetenschappelijke ontwikkelingen bij psychologie en pedagogische wetenschappen)

At the Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB) a lot of research is done on social and behavioral science issues. Through this podcast series, we make this knowledge accessible to interested citizens, administrators, professionals, students, and fellow researchers.