Näravårdpodden - en podcast från SKR

Hanna Lundstedt, verksamhetschef i hemsjukvården i Strängnäs, har arbetat på många nivåer och inom många verksamheter. Hon beskriver hur omställningen till Nära vård genomsyrar allt arbete och att det i framtiden måste vara lätt att hitta rätt och att du är trygg i dina omsorgskontakter. Det blir ett samtal om att fråga vad som passar dig bäst, utmaningar i samskapande och kompetensförsörjning och vikten av preventivt arbete.

What is Näravårdpodden - en podcast från SKR?

Välkommen till Näravårdpodden. I denna serie intervjuas intressanta personer som på olika sätt speglar den förändring som vi arbetar för, mot en nära vård. Vi vill genom de här samtalen fördjupa kunskapen och också visa både på det som fungerar och det som är svårt.