RøverRadion

Vi starter juletiden med en gjenlytt av tidligere juleepisoder vi har hatt i RøverRadion. I denne sendinga går vi helt tilbake til den første julesendinga og hvor røverne feirer jul på ordentlig røvervis.   

What is RøverRadion?

Norsk fengselsradio som lages fra innsiden av murene med innsatte bak mikrofonen.