Velfærdsprofeten

{{ show.title }}Trailer Bonus Episode {{ selectedEpisode.number }}
{{ selectedEpisode.title }}
|
{{ selectedEpisode.title }}
By {{ selectedEpisode.author }}
Broadcast by

Begavelse er et plusord. Det ligger ligefrem i begreber – hvem vil ikke gerne være begavet?
Desværre oplever højtbegavede børn ofte, at deres begavelse er mere et åg end en gave. For de voksne omkring dem, kan de være svære at spotte – det er nemlig langt fra alle der præsterer højt i skolen, og nogen fremstår som vanskelige, fordi de ikke følger med eller er forstyrrende. Det skyldes oftest at de keder sig i skolen, er understimulerede eller føler sig anderledes. De mistrives ofte i deres grundskoleforløb, og nogen tilfælde fører mistrivslen ligefrem til skolevægring og sociale problemer.
Høj begavelse er altså ikke (kun) er en gave, det kan også være en udfordring. Både for børnene selv men også for de professionelle; lærere og pædagoger, der omgiver børnene i deres dagligdag. Både fordi, der ikke er megen viden om, hvordan vi bedst tilgodeser denne børnegruppe, men også fordi der ikke følger af ekstra ressourcer til at imødekomme denne børnegruppes ressourcer på samme måde som andre børnegrupper med særlige behov.
Manglende ressourcer og faglige redskaber er medvirkende årsager til, at de højtbegavede børn ikke udfordres eller stimuleres på en måde, der er tilpasset deres udviklingsbehov.
I Velfærdsprofeten kan vi desværre ikke bidrage med øgede ressourcer til folkeskolen, men vi kan bidrage med øget viden om metoder, der kan understøtte de højtbegavede børns faglige udvikling, så de også imødekommes ift. det nationale mål for folkeskolens udvikling om, at ’Alle børn skal blive så dygtige de kan’. Og det er temaet for denne podcast.
Vi taler med lektor Pia Beck Tonnesen fra Københavns Professionshøjskoles læreruddannelse om projekt Tidlig Matematikindsats til Marginalgruppeelever – også kaldet TMTM. Så taler vi også med koordinator Jan Andreasen fra Gentofte Kommunes Videnscenter for børn med særlige forudsætninger.

What is Velfærdsprofeten?

Københavns Professionshøjskole vil bidrage til at udvikle svar og viden, som de kommende år vil præge vores velfærdssamfund. I podcasten Velfærdsprofeten undersøger værterne Lotte Andersen og Maja Haack aktuelle problemstillinger, ny viden og udvikling på velfærdsområdet til lærere, sygeplejersker, socialrådgivere, pædagoger, ledere, sygeplejersker – og alt der i mellem.
Det sker i samtaler med forskere og fagprofessionelle, der brænder for at gøre en forskel gennem deres fag og profession. Du får viden om de nyeste vidensbaserede løsninger på velfærdsudfordringer, både fra et praktisk og et teoretisk udgangspunkt.
Podcasten er for dig, der interesserer dig for udvikling på dit eget fagfelt - og for dig, som er interesseret i velfærd i alle afskygninger.