Velfærdsprofeten

{{ show.title }}Trailer Bonus Episode {{ selectedEpisode.number }}
{{ selectedEpisode.title }}
|
{{ selectedEpisode.title }}
By {{ selectedEpisode.author }}
Broadcast by

Summary

Det har været et hårdt år for børn og unge. De har i lange perioder været afskåret fra skole og fritidstilbud, og dermed de fysiske samværsaktiviteter, de normalt deltager i. Den primære måde at være sammen på, har derfor, for manges vedkommende, været forskellige digitale medier.
Her mødes børn og unge ofte uden voksnes deltagelse og vejledning. Der er derfor en risiko for, at de unge går glip af den særlige pædagogiske støtte til samvær og konfliktløsning, som finder sted i fritidstilbuddene, og som traditionelt har været et vigtigt element i danske børns udvikling og dannelse.
Men allerede inden corona valgte børn og unge ofte digitale samværsformer frem for fysiske samværsformer. Denne udvikling har vakt bekymring, bl.a. har medierne været med til at rejse debatten om risikoen for, at børn mobbes eller presses til adfærd i en virtuel verden, som de voksne ikke har adgang til, og derfor ofte alt for sent opdager omfanget af.
Dagens tema handler om, hvordan fritidspædagogikken kan understøtte børn og unges udvikling og dannelse i en tid, hvor virtuelle samværsformer spiller en stadig stigende rolle. Til at hjælpe os med at blive klogere på det tema har vi inviteret lektor Sussie Kiilerich Bonde og lektor Steen Søndergaard, der begge underviser på Akademiuddannelsen i fritidspædagogik på Københavns Professionshøjskole. Vi taler også med Marla og Regitze fra Vesterbro Ungdomsgård, som giver konkrete eksempler og gode råd til de voksne.

What is Velfærdsprofeten?

Københavns Professionshøjskole vil bidrage til at udvikle svar og viden, som de kommende år vil præge vores velfærdssamfund. I podcasten Velfærdsprofeten undersøger værterne Lotte Andersen og Maja Haack aktuelle problemstillinger, ny viden og udvikling på velfærdsområdet til lærere, sygeplejersker, socialrådgivere, pædagoger, ledere, sygeplejersker – og alt der i mellem.
Det sker i samtaler med forskere og fagprofessionelle, der brænder for at gøre en forskel gennem deres fag og profession. Du får viden om de nyeste vidensbaserede løsninger på velfærdsudfordringer, både fra et praktisk og et teoretisk udgangspunkt.
Podcasten er for dig, der interesserer dig for udvikling på dit eget fagfelt - og for dig, som er interesseret i velfærd i alle afskygninger.