Onwankelbare vreugde - een dagboek van John Piper

'Als we leven door het geloof in toekomstige genade, worden we bevrijd van de gevolgen van terechte schaamte die ons te lang blijven beheersen en ons verlammen.' - John Piper

Show Notes

'Uw zonden zijn u vergeven' (Lukas 7:48). 
 
Een vrouw komt naar Jezus toe in het huis van een Farizeeër, waar ze huilend Zijn voeten wast. Ongetwijfeld schaamde ze zich, want de blik van Simon sprak boekdelen: deze vrouw was een zondares en Jezus moest niet toestaan dat ze Hem aanraakte.  
 
Ze was inderdaad een zondares. Schaamte was echt wel op zijn plaats. Maar niet lang. 
 
Jezus zei: ‘Uw zonden zijn u vergeven’ (Lukas 7:48). Toen de gasten begonnen te mopperden, versterkte Hij haar geloof nog eens, met de woorden: ‘Uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede!’ (Lukas 7:50). 
 
Hoe hielp Jezus haar om te strijden tegen de schaamte die haar zo verlamde? Hij gaf haar een belofte: ‘Uw zonden zijn u vergeven! Uw geloof heeft u behouden. Uw toekomst zal gekenmerkt worden door vrede.’ Hij verkondigde dat vergeving in het verleden in de toekomst vrede betekent.  
 
Het ging dus om geloof in Gods toekomstige genade, geworteld in het gezag van het vergevende werk en de bevrijdende woorden van Jezus. Zo moeten wij allemaal vechten tegen de gevolgen van schaamte die op zich terecht is, maar ons te lang blijft beheersen en ons dreigt te verlammen. 
 
We moeten het ongeloof bestrijden door ons vast te klampen aan de beloften van genade en vrede, die we ontvangen doordat God zonden vergeeft waarvoor we ons diep zouden moeten schamen. 
 
‘Maar bij U is vergeving, opdat U gevreesd wordt’ (Psalm 130:4). 
 
‘Zoek de HEERE terwijl Hij te vinden is, roep Hem aan terwijl Hij nabij is. Laat de goddeloze zijn weg verlaten, de man van ongerechtigheid zijn gedachten. Laat hij zich bekeren tot de HEERE, dan zal Hij Zich over hem ontfermen, tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig’ (Jesaja 55:6-7). 
 
‘Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.’ (1 Johannes 1:9). 
 
‘Van Hem getuigen al de profeten dat ieder die in Hem gelooft, vergeving van zonden ontvangen zal door Zijn Naam’ (Handelingen 10:43). 
 
Het maakt niet uit of het gaat om vergeving voor iets uit het verleden of om iets waarvoor we in de toekomst opnieuw vergeving nodig hebben – in beide gevallen gaat het om de bevrijdende kracht van Gods vergeving voor de toekomst – bevrijding van de schaamte. Vergeving loopt over van toekomstige genade. 
 
Als we leven door het geloof in toekomstige genade, worden we bevrijd van de gevolgen van terechte schaamte die ons te lang blijven beheersen en ons verlammen.

Bekijk de overdenking op YouTube.
 
Je luistert naar Onwankelbare vreugde, een dagboek van John Piper door Geloofstoerusting en Desiring God. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Ga dan naar de website geloofstoerusting.nl.

Volg 'Onwankelbare vreugde' waar je maar wilt:

Spotify: https://spoti.fi/2FssZb4
WhatsApp: http://bit.ly/2OfR619
Google Podcasts: http://bit.ly/39J7Ozl
Apple Podcasts: https://apple.co/385Ba9A
Castbox: http://bit.ly/2ZSNgjo
Stitcher: http://bit.ly/36ZO1Kl

Website: http://www.onwankelbarevreugde.nl/

What is Onwankelbare vreugde - een dagboek van John Piper?

Elke dag korte en diepe meditaties om je vreugde in Jezus te voeden.
In samenwerking met Desiring God, de Daily Devotionals – Solid Joys door John Piper.

Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Ga dan naar de website geloofstoerusting.nl.