Podcast Filosofie

"De menselijke natuur is geen machine die men naar een model kan bouwen en precies dat werk kan laten doen waarvoor hij gemaakt is, maar een boom, die naar alle kanten moet kunnen uitgroeien en zich moet kunnen uitbreiden, in overeenstemming met de innerlijke krachten die er een levend ding van maken."

Op deze manier drukte de Engelse filosoof John Stuart Mill uit dat de mens de vrijheid moet hebben om zijn individualiteit te kunnen ontdekken.

Wat houdt Mills beroemde schadebeginsel in?
Hoe komt in zijn denken zowel de Verlichting als de Romantiek terug?
Waarom was hij een warm pleitbezorger van gelijke rechten voor man en vrouw?

Te gast is Daniël Boomsma
De denker die centraal staat is Mill

What is Podcast Filosofie?

Eén filosoof staat centraal. Eén hoofdgast, één side-kick en één presentator gaan over zijn of haar denken in gesprek. Dat is het simpele recept van de Podcast Filosofie van het Centre Erasme.