Teknolojinin Şapkaları

Ambargo uygulanan Kuzey Kore'de siber güvenlik nasıl sağlanıyor? Konuyu detaylı inceliyoruz.  

What is Teknolojinin Şapkaları?

Bilgi ve iletişim teknolojileriyle güvenli ilişki (Hazırlayan ve sunanlar: Banu Zeytinoğlu ve Murat Lostar)