Lời Khuyên Nuôi Dạy Con - Shichida Maxim

{{ show.title }}Trailer Bonus Episode {{ selectedEpisode.number }}
{{ selectedEpisode.title }}
|
{{ selectedEpisode.title }}
By {{ selectedEpisode.author }}
Broadcast by

Maxim 10 - Não bộ nhận được những kích thích liên tục và giống nhau là một việc cần thiết để xây dựng những dây thần kinh học tập tuyệt vời. Các quá trình đọc to và đọc thuộc lòng liên quan rất nhiều đến sự lặp lại - Prof. Shichida.

© 2020 Brainworks Lab. All rights reserved. Voice Artist: Masumi Thu Nguyen.

Show Notes

Maxim 10 - Não bộ nhận được những kích thích liên tục và giống nhau là một việc cần thiết để xây dựng những dây thần kinh học tập tuyệt vời. Các quá trình đọc to và đọc thuộc lòng liên quan rất nhiều đến sự lặp lại - Prof. Shichida.

© 2020 Brainworks Lab. All rights reserved. Voice Artist: Masumi Thu Nguyen.

★ Support this podcast on Patreon ★

What is Lời Khuyên Nuôi Dạy Con - Shichida Maxim?

Chương trình hướng dẫn và các lời khuyên nuôi dạy con của Giáo Sư Shichida