מלחמות היהודים" עם ירון לונדון"

שִׁיּוּם, מתן שמות, פעולה בעלת משמעות סימבולית והיסטורית עצומה והדימויים שלה בהיסטוריה הישראלית. מהו מיתוס בהקשר של יישות קיימת ותוססת? מה בינה לבין מיתוס? התכנית הפעם תעסוק במריבה סימבולית בין שתי ערים, תל אביב וירושלים.

Show Notes

שִׁיּוּם, מתן שמות, פעולה בעלת משמעות סימבולית והיסטורית עצומה והדימויים שלה בהיסטוריה הישראלית. מהו מיתוס בהקשר של יישות קיימת ותוססת? מה בינה לבין מיתוס? התכנית הפעם תעסוק במריבה סימבולית בין שתי ערים, תל אביב וירושלים.
ירון לונדון בראיון עם פרופ' מעוז עזריהו מהחוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה באוניברסיטת חיפה

What is מלחמות היהודים" עם ירון לונדון"?

מלחמות היהודים עם ירון לונדון