Ghesseha | پادکست قصه‌ها

قصه‌ امروز درباره‌ یکی از فرزندان حضرت عبدالبهاء هست به نام حسین‌افندی. فرزندی که مورد توجه همه‌ فامیل و دوستان حضرت عبدالبهاء بود.

Show Notes

قصه‌ امروز درباره‌ یکی از فرزندان حضرت عبدالبهاء هست به نام حسین‌افندی. فرزندی که مورد توجه همه‌ فامیل و دوستان حضرت عبدالبهاء بود. 

What is Ghesseha | پادکست قصه‌ها?

قصه‌ها به مناسبت صدمین سال صعود حضرت عبدالبهاء توسط پارسا فنائیان تهیه شده. در این برنامه، باربد روحانی و مهران ایمانی برای ما قصه‌هایی از زندگی حضرت عبدالبهاء را تعریف می‌کنند تا ما بیش‌تر با زندگی آن حضرت آشنا بشیم