Ghesseha | پادکست قصه‌ها

حاجی میرزا علی پیش حضرت عبدالبهاء رفت و گفت، قربان نمی‌توانم از پیش حضرت بهاءالله دور شوم و آرزو دارم چندی دیگر در این‌جا بمانم . بعد از گفتن این کلمات اشک بود که سرازیر شد و با گریه و التماس درخواست خودش را تکرار کرد.

Show Notes

حاجی میرزا علی پیش حضرت عبدالبهاء رفت و گفت، قربان نمی‌توانم از پیش حضرت بهاءالله دور شوم و آرزو دارم چندی دیگر در این‌جا بمانم . بعد از گفتن این کلمات اشک بود که سرازیر شد و با گریه و التماس درخواست خودش را تکرار کرد.

What is Ghesseha | پادکست قصه‌ها?

قصه‌ها به مناسبت صدمین سال صعود حضرت عبدالبهاء توسط پارسا فنائیان تهیه شده. در این برنامه، باربد روحانی و مهران ایمانی برای ما قصه‌هایی از زندگی حضرت عبدالبهاء را تعریف می‌کنند تا ما بیش‌تر با زندگی آن حضرت آشنا بشیم