Voer voor verandering

Te gast is Derk Loorbach, hoogleraar sociaal-economische transities, met wie we praten over ombouw in transities. Over scharrelambtenaren en je eigen sterfelijkheid erkennen, en over hoe ondernemende individuen middenin het huidige systeem niet wachten tot transitie hen overkomt maar vanuit dat systeem 'vooruit gaan struikelen'.

Show Notes

Er bestaat haast geen betere gast om het eerste seizoen 'Voer voor verandering' samen te vatten dan Derk Loorbach, hoogleraar sociaal-ecomische transities en schepper van de X-curve. Nouja, dat laatste betwijfelt hij zelf, en hij heeft ook nog wat andere kanttekeningen bij hoe we de X-curve tot nu toe gepresenteerd hebben.

Derk is er wel blij mee dat we vanaf het begin de boodschap hebben uitgedragen: 'het regime: dat zijn wij allemaal'. In deze aflevering gaat hij in op de rol van de gevestigde orde in duurzaamheids- en rechtvaardigheidstransities.  Door druk van buitenaf gaan bepaalde routines op een gegeven moment schuren. Dat gebeurt bij bedrijven en instanties, maar ook bij jouw, in jouw dagelijks leven. Daar ontstaat transitieruimte.

We praten dus over de laatste hoek van de x-curve: ombouw. Over scharrelambtenaren en je eigen sterfelijkheid erkennen. Dus over hoe ondernemende individuen middenin het huidige systeem niet wachten tot transitie hen overkomt maar vanuit dat systeem 'vooruit gaan struikelen'. Hij vertelt aan de hand van voorbeelden uit de welzijnswereld en de haven van Rotterdam.

Linkjes met achtergrondinformatie:
Van de Straat: Mobilisatieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren
Transitie-agenda Biobased Haven Rotterdam
... en, altijd spannend: Derk's twitter

Als jij ook aan de slag wilt met transities of er gewoon meer over wilt weten, ga dan naar drift.eur.nl  
 
Met dank aan: Maria Fraaije voor voice-over, Pleuni van den Udenhout voor montage & redactie, Walvisnest voor muziek, en alle collega’s van DRIFT voor steun & inspiratie. 

What is Voer voor verandering?

Hoe werkt fundamentele maatschappelijke verandering? En hoe krijgen we te midden van een klimaatcrisis, biodiversiteitscris en groeiende ongelijkheid het roer radicaal om?

In deze podcast voelt Wouter Mulders (samen met wisselende co-hosts) experts aan de tand over transitiewetenschap en -praktijk. Want door transities naar duurzaamheid en rechtvaardigheid te begrijpen, kunnen we ze versnellen. Althans, dat hopen we.

Als jij ook aan de slag wilt met transities, of er gewoon meer over wilt weten, ga dan naar drift.eur.nl.