אמונה בעידן הספק

שיחה זו עוסקת בתיאולוגיה אפשרית עבור עידן הספק

Show Notes

שיחה זו עוסקת בהיבטים שונים של תיאולוגיה אפשרית עבור עידן הספק כולל רעיון העדר האמת כעיקר-אמונה, צורת הקנאות לאמת בעידן הספק, הקשר בין אמונות לבין היררכיות ואי-שוויון, הנהלת החשבונות המוסרית של המסורות וכיצד נראה הצדק הדתי מול הצדק המדעי. השיחה גם עוסקת בהתמודדות הדת עם עידן הספק ובשינוי בדימוי האלוהי מאל-קנא-ונוקם לאלוהים כפדגוג ותרפיסט
ניתן להזמין עותק מודפס או אלקטרוני של הספר "אמונה בעידן הספק" אצל רינה פלד 0547-363005

What is אמונה בעידן הספק?

תוכן הסדרה: קרדולוגיה של המציאות: צורתה ותכניה של אמונה. אמיתות קאנוניות מול אמיתות חלקיות המגששת אחרי הבנה. המבנה התודעתי של האמונה, ליפופה של המציאות בתודעה ובורותו המהותית של היחיד הארוג וספון בתודעתם של אחרים כפי שזו משתקפת בתודעתו. סדרה זו בוחנת את האמונה מכל צדדיה וסוקרת את ברירות המחדל של האמונה בעידן הספק.
ניתן להזמין עותק מודפס או אלקטרוני של הספר "אמונה בעידן הספק" אצל רינה פלד 0547-363005