Fontys Pride PodKast

Over Sacha Bogaers

Op 8 december 2023 treedt Sacha als Alex Abyss op bij Fontys in Tilburg, tijdens het Inclusiecafé in het kader van Paarse Vrijdag. Ook is er een menselijke bibliotheek, waar Alex (en anderen) met geïnteresseerden in gesprek zullen gaan over hun eigen ervaringen als deel van de LHBTQI+-gemeenschap.

In het dagelijks leven werkt Sacha aan een toegankelijker internet als consultant digitale toegankelijkheid. In de avond- en weekenduren treedt die regelmatig op als drag king Alex Abyss bij House of Salvia en is die coördinator van een project met asielzoekers bij COC Tilburg-Breda. Zo zet Sacha zich op verschillende manieren in voor een inclusievere samenleving. 

Linkjes die genoemd worden in het gesprek
...
Over Ronald Scheer
  Ronald is gespreksleider bij podcastseries op het gebied van Onderwijs, Technologie & Innovatie. Daarnaast is Ronald docent & onderzoeker bij het lectoraat voor Robotica & Mechatronica van Fontys hogeschool voor Engineering in Eindhoven. Hij is afgestudeerd aan de Universiteit Twente bij de vakgroep Instrumentatie Technologie van de opleiding Toegepaste Onderwijskunde, in Enschede.

What is Fontys Pride PodKast?

Fontys Pride is een community van LHBTQIA+ (internationale)studenten en medewerkers en voor iedereen die daarbij wil aansluiten. Samen bijdragen aan een inclusieve en diverse Fontys Community en een veilig en open studie- en werkklimaat ten aanzien van seksuele en genderdiversiteit. We vergroten de zichtbaarheid van de LHBTQIA+ community, brengen mensen samen en ondersteunen hulpvragen.

Wat is Fontys Pride:
* Een community binnen Fontys voor LHBTQIA+
* Een community die zichtbaar is,
* Bijdraagt aan inclusie en diversiteit,
* Hulp en ondersteuning biedt aan studenten en medewerkers,
* Aandacht heeft voor LHBTQIA+ in het curriculum,
* Studenten en medewerkers samenbrengt, online en waar mogelijk weer fysiek.

Op de pagina Fontys.nl/fontyspride en Fontys.edu/fontyspride houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Wil je bijdragen, meepraten, heb je ideeën voor Fontys Pride laat dat dan per email weten via: fontyspride@fontys.nl.