Livsglede for Eldre - Arendalsuka 2023

Hanne Marie Hagh Sandberg fra Norges Farmaceutiske Forening i samtale med generalsekretær i LFE, Tone Bye, om hvordan farmasøyter ønsker og bør spille en større og viktigere rolle i framtidens eldreomsorg.

What is Livsglede for Eldre - Arendalsuka 2023?

Livsglede for Eldre er tilstede under Arendalsuka 2023. Dette er samtaler vi har hatt med menneskene vi har møtt under arrangementet.

Livsglede for Eldre er en ideell stiftelse som skaper meningsfulle hverdager for eldre gjennom sosial innovasjon som skaper generasjonsmøter, frivillighet og personsentrert omsorg. Du kan lese mer om oss på livsgledeforeldre.no.