אמונה בעידן הספק

הטמעת הממשי בסמלי ועלייתו של עולם המדע הפורס את הסמלי על פני המציאות ומכונן אמת ספקנית בעלת ודאות ייחודית

Show Notes

כיצד ממשיגה התודעה את המציאות דרך המסננים של המורשת התרבותית: אמונות הסובבים אותנו; ידיעה ואי-ידיעה; וכיצד התפתחה החשיבה המדעית כמפעל פומבי-ציבורי הנשען על קונצנזוס הרבים תחת הכריזמה של יחידי סגולה.

ניתן להזמין עותק מודפס או אלקטרוני (PDF) של הספר "אמונה בעידן הספק" אצל רינה פלד 0547-363005

What is אמונה בעידן הספק?

תוכן הסדרה: קרדולוגיה של המציאות: צורתה ותכניה של אמונה. אמיתות קאנוניות מול אמיתות חלקיות המגששת אחרי הבנה. המבנה התודעתי של האמונה, ליפופה של המציאות בתודעה ובורותו המהותית של היחיד הארוג וספון בתודעתם של אחרים כפי שזו משתקפת בתודעתו. סדרה זו בוחנת את האמונה מכל צדדיה וסוקרת את ברירות המחדל של האמונה בעידן הספק.
ניתן להזמין עותק מודפס או אלקטרוני של הספר "אמונה בעידן הספק" אצל רינה פלד 0547-363005