Ekonomihjälpens Företagarpodd

En kort genomgång av hur de olika stödåtgärderna som regeringen föreslagit faller ut för just enskilda firmor. Vad kan enskilda firmor nyttja sig av och inte nyttja sig av.

Show Notes

Välkommen

 • Enskild firma - vilka åtgärder gäller för enskild firma och vilka gäller inte
 • Vi utgår från att det är en enskild firma utan anställda

Sjukpenning

 •  Får schabloniserad sjukpenning för upp till 14 karensdagar - oavsett hur många karensdagar som är valda
  • Schabloniserad är 804 kr/dag (lästes efter podden spelades in)
 • Från och med 11 mars till och med 31 maj
 • Smittbärarpenning kan du få om du måste avstå från att arbeta och går miste om inkomst av något av följande skäl (läkarintyg krävs): 
  • En läkare har beslutat att du inte får arbeta på grund av du är smittad eller kan vara smittad av en allmänfarlig sjukdom. 
  • Du ska till en läkare för att utreda om du har en smittsam sjukdom. 
  • Du har en sjukdom, en smitta, ett sår eller annan skada som gör att du inte får hantera livsmedel. 
 • Hur du anmäler dig

 

Korttidspermittering

 • Enbart anställda
 • Gäller arbetsgivare/ägare i AB men inte "arbetsgivaren/ägaren" i enskild firma
 • Gäller givetvis anställda i enskild firma
 

Anstånd med skatteinbetalning

 • Skjuta fram HELA skatten för 2019 
  • Ska normalt betalas november 2020 - mars 2021 
  • Avsätts i periodiseringsfond 
  • Betalas senast om sex år 
  • Max 1 miljon kronor 
 • Anstånd med moms - arbetsgivaravgifter - preliminär inkomstskatt (F-skatt) 
  • Kan begäras för tre perioder mellan januari-september 2020 
  • Man får 1 års anstånd 
  • Gäller även helårsmoms som skulle deklareras 27 december 2019 - 17 januari 2021 
  • Ansök på Skatteverktets E-tjänst fr.o.m. idag måndag 30 mars 
 • Detta är BARA lån - all skatt ska betalas tillbaka
 

Korrigera preliminärskatt

 • Om resultatet kommer bli lägre - skicka in en ny preliminär inkomstdeklaration
 • Sänker den preliminärskatt du betalar varje månad (F-skatten kallad)
 • Kan sänka för 2019 också 
  • Om du tänker sätta av all i periodiseringsfond - skicka in nollad nu
  • Återfår all preliminärskatt för 2019 inom ett par veckor normalt
 • Egen åtgärd som alla alltid kan göra
 • Ändra preliminärskatt gör du i din vanliga e-tjänst hos Skatteverket.
 

Nedsatta egenavgifter

 • Under fyra månader 2020 räknas egenavgifterna endast som 10,21%
 • Normalt 28,97% för 7 karensdagar (standard om man inte själv ändrat)
 • Eftersom 4 månader av 12 är sänkt avgift, så betalar vi för hela året 10,21% (ålderspensionen) men resterande del av egenavgiften betalar vi endast 2/3 (8  av 12 månader) 
  • För 7 karensdagar blir det alltså 22,72% sett över hela året. 
 • Exempel: Om du har 400.000 kr vinst i din enskilda firma så kommer du att få ca. 15.000 kr mer kvar efter egenavgifter (som sedan ska beskattas med "vanlig" kommunal skatt - dvs de "vanliga 30%")
 • Detta förväntas ske med automatik i den deklaration som lämnas in i maj 2021 och "lättnaden" består då att någon gång mellan november 2021 och mars 2022 (inte 2023 som vi sa i podden) så kommer du betala mindre skatt
 

Hyresnedsättning

 • Om du hyr lokal OCH är i en särskilt utsatt bransch
 • Hyresvärden kan få ersättning för halva sänkningen 
  • Upp till 50% hyresreducering 
 • Måste tala med hyresvärden
 

Lån från banken

 • Staten garanterar 70% = banken mer villig att låna ut?
 • Räntan för första 12 månaderna skjuts fram 
  • Bara ett lån - inte räntefritt 
  • Man får betala hela räntan ett år senare 
 

A-kassa

 • Om du betalat A-kassa och nu inte har något jobb i din enskilda firma - dags att utnyttja
 • Särskilt undantag - företagare ska få lägga sin enskilda firma "vilande" (enligt a-kassans definition) femårsregeln till trots
 • Måste dock uppfylla övriga villkor som a-kassan ställer
 • Kontakta din a-kassa och följ deras instruktioner till punkt och pricka
 

Summering

 • Enda "kostnadslättnaden" blir minskade egenavgifter
 • Möjligtvis kan bidraget till hyreslättnad indirekt medge sänkt hyreskostnad, men det lär inte vara allt för många enskilda firmor som kan dra nytta av det - möjligtvis små sällanköphandelsbutiker (tänk liten inredningsbutik)
 • Flera sätt att "låna pengar" 
  • Skjuta på moms/arbetsgivarskatter/preliminärskatt 
  • Skjuta på 2019 års skatter (egenavgifter och kommunal skatt) genom periodiseringsfond 
  • Möjligt banklån som beviljas tack vara statens lånegaranti 
 • Om du betalat a-kassa och har skralt med jobb - nu är läget att trycka på paus, utnyttja reglerna och få igen den a-kassa du betalt för

What is Ekonomihjälpens Företagarpodd?

I denna podd sprider vi på Ekonomihjälpen vår företagsekonomiska kunnande, ger bra företagartips och talar med andra företagare och redovisningsbyråer för att höra vad som händer i deras världar.