اخبار جوامع بهائی

مرکز جهانی بهائی - اعضای جوامع بهائی از کشورهای مختلف، طی بازدیدی که اخیرا از مرکز جهانی بهائی به عمل آوردند، با سرویس خبری گفت‌وگو کرده و به بررسی بینش‌هایی پرداختند که در پرورش الگویی برای زندگی اجتماعی پویا موثرند.
مهمانان این قسمت عبارت بودند از خورخه گوئریرو از برزیل، نازنین روحانی از هند، کنفوسیوس ایکویرره از پاپوآ گینه نو، ری المو از فیلیپین و ماریا سیمبووه از تانزانیا. از جمله موضوعاتی که مهمانان به آن پرداختند این بود که چگونه دعا و تلاش برای پیاده کردن اصول معنوی در زندگی روزمره خویش، همچون بذرهایی هستند که رویش آن‌ها اصلاح اجتماعی را امکان‌پذیر می‌سازد.
آقای المو گفت:«وقتی اعضای خانواده با هم دعا می‌خوانند، پیوندهای درون آن خانواده تحکیم می گردد.» او در ادامه توضیح داد که در این خانواده‌ها مشورت به ابزاری ارزشمند برای تصمیم‌گیری جمعی و رفع نیازها تبدیل می‌شود. وی خاطرنشان کرد، از خصیصه‌های بارزی که به‌طرز فزاینده‌ای در تعاملات بین اعضای چنین خانواده‌هایی بروز می‌یابد تواضع و فروتنی هرچه بیش‌تر آنان نسبت به یکدیگر است.

منبع: سرویس خبری جامعه بهائی

What is اخبار جوامع بهائی?

اخبار جوامع بهائی