Bedoone Tamr Bedoone Tarikh | پادکست بدون تمبر بدون تاریخ

{{ show.title }}Trailer Bonus Episode {{ selectedEpisode.number }}
{{ selectedEpisode.title }}
|
{{ selectedEpisode.title }}
By {{ selectedEpisode.author }}
Broadcast by

Summary

نامه این هفته خطاب به آیدا شاملو است. زنی که شعر معاصر ایران تا حد بسیار زیادی مدیون اوست. مثل خون در رگ‌های من نام کتابی است حاوی نامه‌های خصوصی احمد شاملو خطاب به آیدا. او پس از سال‌ها به چاپ‌اش رضایت داد. محور اصلی صحبت در نامه امروز همین نامه‌های خصوصی است.

Show Notes

نامه این هفته خطاب به آیدا شاملو است. زنی که شعر معاصر ایران تا حد بسیار زیادی مدیون اوست. مثل خون در رگ‌های من نام کتابی است حاوی نامه‌های خصوصی احمد شاملو خطاب به آیدا. او پس از سال‌ها به چاپ‌اش رضایت داد. محور اصلی صحبت در نامه امروز همین نامه‌های خصوصی است.

What is Bedoone Tamr Bedoone Tarikh | پادکست بدون تمبر بدون تاریخ?

این برنامه حاوی نامه هایی است خطاب به فرد یا افرادی که در عرصه های گوناگون علمی، هنری، اجتماعی و… بر زندگی انسان ها تاثیر مثبت و ماندگاری گذاشته اند. نامه هایی صمیمانه به جهت معرفی و قدردانی از آنان. افرادی که شاید امروز دیگر در این دنیا زندگی نمی کنند اما کماکان زندگی دیگران را از تاثیر حضور خود در این دنیا، بهره مند می سازند. شنبه ها از PersianBMS