In Roozha | پادکست این روزها

«عباد از برای اصلاح، الفت و اتحاد از عدم به وجود آمده‌اند»

Show Notes

«عباد از برای اصلاح، الفت و اتحاد از عدم به وجود آمده‌اند»

What is In Roozha | پادکست این روزها?

این روزها، حکایت‌هایی است جالب و شنیدنی و تأمّل برانگیز از تجربه‌های روزهای همه ما، تجربه‌هایی از شکست ها و پیروزی‌ها، از همدلی ها و همدردی‌ها و از یادآوری‌ها و یادگیری‌ها! حکایت‌هایی که گاهی الهام گرفته و گاهی هم بازگو کنندۀ رویدادهای واقعی است. این روزها، هر دو هفته یک‌بار، روزهای دوشنبه، از صدای رادیو پیام دوست پخش می‌شود. نوشین آگاهی نویسنده و مجری این برنامه است.