Сайтаджии

{{ show.title }}Trailer Bonus Episode {{ selectedEpisode.number }}
{{ selectedEpisode.title }}
|
{{ displaySpeed }}x
{{ selectedEpisode.title }}
By {{ selectedEpisode.author }}
Broadcast by

Summary

Дискутираме последните RFC-та в PHP8 - основно одобрените, но и някои, които са в процес на гласуване. Подвежда ли силно изразения позитивизъм в Ларавел екосистемата? Драма, в и извън пограмистките среди.

Show Notes

https://stitcher.io/blog/php-8-in-8-code-blocks
https://wiki.php.net/rfc/attributes_v2#alternative_syntaxwhy_not_use_or_like_other_languages
https://www.php.net/manual/en/language.oop5.late-static-bindings.php
https://andonov.dev/blog/unpopular-php-features-part-2
https://wiki.php.net/rfc/constructor_promotion
https://play.typeracer.com/
https://wiki.php.net/rfc/conditional_break_continue_return
https://twitter.com/PHPRFCBot
https://phpinternals.news/
https://tinkerwell.app/
https://pestphp.com/
https://www.youtube.com/watch?v=w_5RqOMwMRw

What is Сайтаджии?

PHP сайтаджии се правят на програмисти