People Like Us

People Like UsEpisode 20
#020: Kaci Kai
1x
#020: Kaci Kai
By People Like Us • View the Website

Covington talks to Kaci Kai from altMBA2

Broadcast by

Covington talks to Kaci Kai from altMBA2

Connect with Kaci via: Email | Website | Aspen & Sonder

What is People Like Us?

People Like Us is a show about altMBA alumni