Særepisoder: Velfærdsprofeten

{{ show.title }}Trailer Bonus Episode {{ selectedEpisode.number }}
{{ selectedEpisode.title }}
|
{{ displaySpeed }}x
{{ selectedEpisode.title }}
By {{ selectedEpisode.author }}
Broadcast by

Summary

En universel velfærdsstat er kendetegnet af en stærk nationalstat, hvor det er tydeligt, hvem der er omfattet af de universelle velfærdsgoder, og hvem der ikke er.
Derfor udfordres den traditionelle velfærdsstat i et senmoderne samfund præget af øget globalisering og migration, hvor det ikke længere er helt så entydigt, hvem der er omfattet af velfærdsstaten goder, og hvem der ikke er.
Verden, og Danmark, er kendetegnet ved det paradoks, at vi oplever en stigende velstand, højnet uddannelsesniveau og bedre behandlingsmuligheder indenfor sundhedsområdet men også øget ulighed, migration og polarisering.
I dag taler vi med Anders Ladekarl, Generalsekretær for Røde Kors i Danmark for at høre, hvordan han forstår den danske velfærdstat og dens rolle anno 2020.

What is Særepisoder: Velfærdsprofeten?

Et nyt show