BearingPoint Talks Norway

Bærekraft handler om mer enn pro bono-arbeid og mangfold er mer enn andel kvinner. I denne episoden av BearingPoint Talks blir CEO i Amesto TechHouse, Kristine Hofer Næss, intervjuet av Merethe Wiel. Kristine forteller oss om hvordan Amesto jobber med trippel bunnlinje og fokuserer på corporate social innovation. Som mangeårig leder i ODA - Women in Tech Network ser hun hvordan arbeid med mangfold for mange er en øyeåpner for nye perspektiver og gir økt lønnsomhet.

What is BearingPoint Talks Norway?

Velkommen til BearingPoint Talks! Vår egen podcast der vi diskutere ulike relevante temaer knyttet til hvem vi er og hva vi jobber med i Norge.

Musikk: Christian Aalby Svalesen (www.christianaalbysvalesen.com)