Сайтаджии

{{ show.title }}Trailer Bonus Episode {{ selectedEpisode.number }}
{{ selectedEpisode.title }}
|
{{ displaySpeed }}x
{{ selectedEpisode.title }}
By {{ selectedEpisode.author }}
Broadcast by

Summary

JavaScript сайтаджия споделя за неговия опит. Съчетано с малко AWS, тестове и изпростяване накрая.

Show Notes

https://web-tourist.net
https://dojo.io
https://backbonejs.org
https://angularjs.org
https://cloud.google.com
https://reactjs.org
https://vuejs.org
https://svelte.dev
https://madewithvuejs.com/blog/vue-3-roundup
https://www.typescriptlang.org
https://ionicframework.com
https://www.nativescript.org
https://aws.amazon.com
https://www.cypress.io

What is Сайтаджии?

PHP сайтаджии се правят на програмисти