Politisk kultur

Debattleder: Professor Jens Johan Hyvik, USN. Litteraturhuset i Oslo, 2. desember 2022.

What is Politisk kultur?

Intervjuer, diskusjoner og åpne seminarer fra forskergruppen "Politisk kultur" ved Universitetet i Sørøst-Norge. En politisk kultur utgjøres av det sett av holdninger, forestillinger og symboler som knytter seg til politisk makt. https://www.usn.no/forskning/forskningsgrupper-og-senter/humanistiske-fag/politisk-kultur/